1. W kręgu literatury: Znad Grabi, Łask 1975
 2. Janiszewski Jan, Spotkania autorskie, Łask 1980
 3. Kononowicz Maciej, Spotkania z poezją, Łask 1981
 4. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna. Informator, Łask 1981
 5. Dominiak Zbigniew, Poeci spod znaku Korabia, Łask 1982
 6. Fabisiak Jan Bolesław, Genesis Grabiensis, Łask 1984
 7. Orlewski Rafał, Sonety nadgrabiańskie, Łask 1986
 8. Leszczyński Rafał, D. J. Zdziewojski. Poeta, mecenas i bibliofil z Łasku, Łask 1986
 9. Łaskie strofy. Wybór wierszy o Łasku, Łask 1987
 10. Sznajder Andrzej, Ze wspomnień Janiny Wałęskówny (1915- 1918), Łask 1988
 11. Zdziewojski Grzegorz Jan, Opłakiwanie ojczyzny. Poemat o Łasku. Z języka łacińskiego przełożył Rafał Orlewski, Łask 1990
 12. 50 lecie MiGBP w Łasku, Łask 1995
 13. Łask na starej fotografii: album pocztówkowy, Łask 1996
 14. Muzeum Historii Łasku: folder, Łask 1997. 
 15. Łask na starej fotografii: album pocztówkowy, Łask 1998
 16. Biblioteka Publiczna im Jana Łaskiego Młodszego: folder, Łask 1999
 17. Muzeum Historii Łasku: folder, Łask 2000
 18. Laur dojrzały. Grabia 59-99, Łask 2000
 19. Pałuszyński Włodzimierz, Rzymianie Łascy, Łask 2000
 20. Rusin Stanisław, 100 lat Łaskiej Straży Pożarnej, Łask 2000
 21. Okupiński Marek, Szubert Mirosław, Trzciński Jarosław, Historia zawodowego pożarnictwa w Łasku, Łask 2001
 22. 580 lat miasta Łasku: folder, Łask 2002
 23. Fabisiak Jan, Przestrzeń i czas, Łask 2003
 24. Iwanicki Eugeniusz, Mój Łask 1946, Łask 2004
 25. Rafał Orlewski, Kwintet z Kolumny: antologia poezji, Łask 2006
 26. Ryszard Kubiak, "W świetle zmierzchu", Łask 2007
 27. 10 lat Muzeum Historii Łasku, folder, Łask 2007
 28. Fotografie dawnego Łasku: album pocztówkowy"", Łask 2008. Album składa się z 24 reprodukowanych kart pocztowych wydawanych do 1945 r.
 29. Album - pokłosie wystawy "Malarstwo i rysunek Agaty Sukiennik". Łask 2008
 30. Wojna i okupacja hitlerowska na ziemi łaskiej. Łask 2010
 31. Piękno Ziemi Łaskiej - pocztówki. Łask 2011
 32. Okupacja w Łasku - wspomnienia Krystyny Radzik. Łask 2011
 33. Czy pamiętasz taki Łask? - folder. Łask 2011
 34. Sierpień 1942. Zagłada łaskich Żydów. Wspomnienia. Łask 2012
 35. 15 lat Muzeum Historii Łasku. Folder. Łask 2012
 36. I Powiatowy Konkurs Poezji Regionalnej O Laur Grzegorza Jana Zdziewojskiego. Łask 2012
 37. Andrzej Sznajder, Z chłopskiego rodu, Łask 2013


W naszej bibliotece można nabyć publikacje dotyczące Łasku i okolic

Sky Bet by bettingy.com