Inspektor Danych Osobowych: Kinga Oklińska; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; numer telefonu: +48 533 327 047

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – informujemy: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku, przedstawicielem której jest Dyrektor Biblioteki.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem: - adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów RODO art. 6 ust. 1 lit a, b, c lub f w celu:

 • rejestrowania wypożyczeń zbiorów oraz zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,
 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych,
 • organizacji konkursów,
 • prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem umownym niezbędnym do zarejestrowania i obsługi czytelnika. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie z zasobów bibliotecznych.  

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku i na podstawie przepisów:

 • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r., o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574);
 • Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123);
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – art. 6, ust. 1, pkt. B.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lata od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lata od daty upływu ważności karty. W pozostałych przypadkach dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje w postaci braku możliwości wypożyczania materiałów bibliotecznych na zewnątrz biblioteki i nie zwalnia to czytelnika z obowiązku zwrócenia do biblioteki wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

  Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom z wyjątkiem organów i instytucji publicznych na złożony przez nie wniosek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także podmiotom z nami współpracującym m. in. dostawcy programu bibliotecznego, informatykowi oraz, jedynie za zgodą, Instytutowi Książki w Krakowie i innym bibliotekom korzystającym z programu MAK+.

  Sky Bet by bettingy.com