Wypożyczalnia dla dorosłych
Czytelnia dla dorosłych
Wypożyczalnia książki mówionej
Stanowisko d/s instrukcyjno - metodycznych

Wypożyczalnia dla dorosłych
Księgozbiór liczy ok. 63 300 woluminów i zawiera:

 • literaturę piękną dla dorosłych i młodzieży,
 • książki popularno-naukowe,
 • lektury szkolne,
 • księgozbiór fachowy z dziedziny bibliotekoznawstwa.

Jak zamówić i wypożyczyć książkę?

 • Aby wypożyczyć książkę z Biblioteki trzeba być zapisanym lub zapisać się okazując bibliotekarzowi dokument tożsamości (legitymację szkolną, legitymację studencką, bądź dowód osobisty).
 • Czytelnicy wyszukują potrzebną literaturę za pomocą katalogu kartkowego (alfabetycznego i systematycznego) oraz stanowiska komputerowego pracującego w systemie SOWA.
 • Jeżeli poszukiwana książka jest dostępna można ją wypożyczyć.
 • Jeśli poszukiwana książka jest niedostępna można ją zamówić przy stanowisku komputerowym w wypożyczalni lub bezpośrednio u bibliotekarza.
 • Książki zamówione przechowuje się w Wypożyczalni 7 dni.

Ile książek i na jaki okres można wypożyczyć?

 • Liczba woluminów wypożyczonych jednocześnie jednemu czytelnikowi nie może przekroczyć 10 wol.
 • Książki wypożyczamy na okres 30 dni.

Przedłużanie terminu zwrotu książek

 • Książki można przedłużać, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, osobiście, telefoniczne pod nr 43 675 23 99 lub e-pocztą Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zwrot książek

 • Zwrot wypożyczonych książek odbywa się w Wypożyczalni. Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych książek Biblioteka pobiera kary pieniężne.
 • Biblioteka nie może zażądać zwrotu książek przed upływem wyznaczonego terminu.

Książki zagubione lub zniszczone przez czytelnika

 • W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest odkupić takie samo lub nowsze wydanie. Jeżeli nie jest to możliwe, czytelnik musi wpłacić kwotę pieniężną naliczaną i pobieraną w Wypożyczalni. W wyjątkowych wypadkach, jako ekwiwalent za zagubiony lub zniszczony egzemplarz, czytelnik może przekazać inną pozycję książkową po uzgodnieniu z bibliotekarzem, który każdorazowo ocenia przydatność i dokonuje wyceny przekazywanych książek.

powrót >>>
Czytelnia dla dorosłych
Księgozbiór liczy ok. 3800 woluminów i zawiera:

 • encyklopedie uniwersalne,
 • encyklopedie i słowniki dziedzinowe,
 • monografie ze wszystkich dziedzin wiedzy,
 • albumy,
 • reprinty,
 • informatory statystyczne,
 • słowniki,
 • kompendia wiedzy,
 • księgozbiór regionalny,
 • dokumenty życia społecznego,
 • prasę bieżącą,
 • czasopisma oprawne z lat ubiegłych (m.in. Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Bibliotekarz, Poradnik bibliotekarza, Panorama Łaska).

Pracownicy czytelni współtworzą bibliografię regionalną woj. łódzkiego obejmującą powiat łaski.

Jak skorzystać z księgozbioru?

 • Z czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani wpisując się do zeszytu odwiedzin.
 • Księgozbiór ma charakter prezencyjny i udostępniany jest na miejscu.
 • Czytelnicy wyszukują potrzebną literaturę za pomocą katalogu kartkowego (alfabetycznego, rzeczowego) oraz stanowiska komputerowego w wypożyczalni dla dorosłych pracującego w systemie SOWA.
 • Z numerów i roczników archiwalnych czasopism można korzystać w czytelni zamawiając je u bibliotekarza.

Dodatkowe usługi

 • Czytelnia posiada stanowiska komputerowe, na których zapewniany jest dostęp internetu.
 • W czytelni udostępnia się materiały sprowadzane przez Wypożyczanie Międzybiblioteczne.
 • Dostępny jest również kserograf. Dyżurni bibliotekarze przyjmują zmówienia na odbitki kserograficzne, skany.
 • W czytelni można również zlecić przepisanie tekstów, zbindować i zalaminować dokumenty.

powrót >>>
Wypożyczalnia książki mówionej
Zbiór książki mówionej udostępniany jest nieodpłatnie w wypożyczalni biblioteki, w godzinach jej otwarcia i zawiera:

 • Dokumenty elektroniczne (płyty CD)
 • Kasety wideo
 • Kasety audio
 • Płyty gramofonowe
 • Materiały do nauki języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego.

Zbiory zostały opracowane w kartkowym katalogu alfabetycznym i rzeczowym, który znajduje się w pomieszczeniach wypożyczalni.

Z Wypożyczalni Książki Mówionej mogą korzystać, po zarejestrowaniu:

 • osoby niewidome lub niedowidzące,
 • osoby mające trudności z czytaniem zwykłego druku z innych powodów zdrowotnych,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby starsze oraz dzieci i młodzież ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się np. dyslektycy
 • w imieniu osób niepełnosprawnych kasety magnetofonowe mogą pożyczać osoby upoważnione - członkowie rodzin, bądź opiekunowie.
 • regulamin dopuszcza udostępnianie książki mówionej innym użytkownikom.

powrót >>>
Stanowisko d/s  instrukcyjno - metodycznych
Koordynuje działalność bibliotek publicznych powiatu łaskiego w zakresie:

 • pomoc w realizacji zadań statutowych, zgodnie ze zgłoszonymi przez biblioteki samorządowe potrzebami,
 • konsultacje, szkolenia, doskonalenia zawodowe pracowników (praktyki wstępne i doskonalące),
 • bieżące informacje o obowiązujących normach i przepisach prawnych dotyczących bibliotek i bibliotekarzy,
 • pomoc we wdrożeniu komputerowego programu Sowa (konsultacje i instruktaż),
 • udział w pracach komisji selekcji zbiorów oraz ich inwentaryzacji,
 • pomoc w organizacji pracy kulturalno-oświatowej (wystawy tematyczne, odczyty, lekcje biblioteczne, wieczornice literackie, imprezy artystyczne).

powrót >>>

Sky Bet by bettingy.com