Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku przystąpiła do programu realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 pn.”Kraszewski. Komputery dla bibliotek” i otrzymała dotację w wysokości 19 968,00 zł z Instytutu Książki na zakup 10 zestawów sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz licencji antywirusowej. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line. Nasi czytelnicy będą mieli możliwość korzystania z zakupionego sprzętu od 15 grudnia br. Serdecznie zapraszamy. „ Zakup komputerów DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW INSTYTUTU KSIĄŻKI”.

W związku z tym dnia 5 listopada br. zaproszenie do złożenia oferty na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zostało wysłane pocztą ( listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) lub dostarczono osobiście do 15 firm w województwie łódzkim zajmujących się sprzedażą sprzętu komputerowego :

 1. Komputronik , ul. Św Anny 12c ; 97-425 Zelów

 2. "Insert Computers", ul. Słowackiego 4, 98-100 Łask

 3. Sferis Bełchatów, C.H. Echo, ul. Kolejowa 4; 97-400 Bełchatów

 4. Ig Infoglob Komputer Filia w Łasku, al. Niepodległości 17; 98-100 Łask,

 5. ''SEA-BIS'' PHU. Łódz 91-157 ul. WICI 81

 6. Adict, 93-035 Łódź; ul. Wólczańska 241

 7. RADIAN KOMPUTERY, LUTOMIERSKA 115 "B"; 91-041 ŁÓDŹ

 8. Sklep komputerowy Reactor, ul. Warszawska 41; 95-200 Pabianice

 9. KELNET , 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 15

 10. Max bajt, 95-200 Pabianice; ul. Warszawska 45

 11. Hurtownia komputerowa „Poop”, ul. Złota 8; 98-220 Zduńska Wola

 12. PC Control s.c. , ul. Opiesińska 7 a, 98-220 Zduńska Wola

 13. „Pecet”, ul. Piaskowa 8 a, 98-220 Zduńska Wola

 14. Sofon-AB Komputery, ul. Juliusza 19; 98-220 Zduńska Wola

 15. „PIKO” ul. WIN 15, 91-825 Łódź.

Zaproszenie odebrało 14 firm, tylko jedna z firm nie dokonała odbioru zaproszenia.

W dniu 19.11. 2012 r. do godziny 9.00 wpłynęły trzy odpowiedzi na wysłane oferty od następujących firm:

 1. „PIKO” ul. WIN 15, 91-825 Łódź.

 2. "Insert Computers", ul. Słowackiego 4, 98-100 Łask

 3. Hurtownia komputerowa „Poop”, ul. Złota 8; 98-220 Zduńska Wola.

Pracownicy Biblioteki Publicznej w Łasku w składzie:

Bożena Trocka-Dąbrowa

Magdalena Jarosławska

Agnieszka Wachowska

Michał Pniewski

w dniu 19 listopada br. o godz. 10.00 dokonali otwarcia nadesłanych ofert i wyboru najkorzystniejszej z nich kierując się głównym kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym – ceną.

Firmą , która złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana do realizacji zadania jest:

"Insert Computers"

ul. Słowackiego 4, 98-100 Łask

Cena brutto: 15 790,00 zł

słownie : piętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złwięcej o programie ”Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Sky Bet by bettingy.com