31.11. 2018 r. - Quest w ramach projektu - „Wiele miejsc, jedna historia”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej we współpracy z Biblioteką Publiczną im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku realizowało od połowy sierpnia projekt pn. „Wiele miejsc, jedna historia” ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”. W ramach przedsięwzięcia uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku ułożyli quest, nawiązujący do 100-lecia odzyskania niepodległości. (Questing to odkrywanie dziedzictwa miejsca poprzez przemierzanie nieoznakowanych szlaków. Celem przejścia trasy jest rozwiązanie zagadek logicznych, historycznych i terenowych, po to by na końcu podróży odkryć ukryty skarb. - źródło questing.pl). Przed opisaniem i wyznaczeniem szlaku questu, uczestnicy zdobyli wiedzę na temat drogi Polski do wolności, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. Niezbędne informacje młodzież uzyskała podczas spotkań z historykami, regionalistami oraz wyjazdu do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Najtrudniejszą częścią projektu było stworzenie wierszowanych wskazówek, które nie tylko opiszą drogę, którą ma przemierzyć turysta, ale również opowiedzą historię sięgającą roku 1918. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że mamy bardzo zdolną młodzież, która doskonale poradziła sobie z tym zadaniem, a ich zaangażowanie zaskoczyło nie tylko organizatorów, ale i samą kadrę nauczycielską. Na zakończenie projektu uczestnicy zaprosili rówieśników oraz wychowawców do wspólnej wycieczki oraz na słodki poczęstunek w Muzeum Historii Łasku. Z całą pewnością to jednak nie koniec naszej wspólnej przygody z questingiem, bo już mamy kolejne pomysły na jego kontynuację i wyznaczenie nowych tras.

31.11.2018 r. - quest w ramach projektu „Wiele miejsc, jedna historia”.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej we współpracy z Biblioteką Publiczną im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku realizowało od połowy sierpnia projekt pn. „Wiele miejsc, jedna historia” ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku ułożyli quest, nawiązujący do 100-lecia odzyskania niepodległości. (Questing to odkrywanie dziedzictwa miejsca poprzez przemierzanie nieoznakowanych szlaków. Celem przejścia trasy jest rozwiązanie zagadek logicznych, historycznych i terenowych, po to by na końcu podróży odkryć ukryty skarb. - źródło questing.pl). Przed opisaniem i wyznaczeniem szlaku questu, uczestnicy zdobyli wiedzę na temat drogi Polski do wolności, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. Niezbędne informacje młodzież uzyskała podczas spotkań z historykami, regionalistami oraz wyjazdu do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

Najtrudniejszą częścią projektu było stworzenie wierszowanych wskazówek, które nie tylko opiszą drogę, którą ma przemierzyć turysta, ale również opowiedzą historię sięgającą roku 1918. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że mamy bardzo zdolną młodzież, która doskonale poradziła sobie z tym zadaniem, a ich zaangażowanie zaskoczyło nie tylko organizatorów, ale i samą kadrę nauczycielską. Na zakończenie projektu uczestnicy zaprosili rówieśników oraz wychowawców do wspólnej wycieczki oraz na słodki poczęstunek w Muzeum Historii Łasku. Z całą pewnością to jednak nie koniec naszej wspólnej przygody z questingiem, bo już mamy kolejne pomysły na jego kontynuację i wyznaczenie nowych tras.

14.12. 2018 r. - Józef Piłsudski w poezji" to temat lekcji, jaka odbyła się w naszej czytelni dla III klasy I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku.

Zajęcia poprowadził pan Dariusz Staniszewski, pracownik Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Pan Dariusz, w oparciu o własną książkę „Pamiętajcie to imię! Józef Piłsudski w poezji", przedstawił życie i czyny Marszałka przez pryzmat poezji, przybliżył sylwetki poetów zapomnianych, omówił lirykę legionową oraz zwrócił uwagę na łódzkie piłsudczana. Młodzież mogła wysłuchać kilku utworów poetyckich z muzyką i w wykonaniu Pawła Ciesielskiego (gitara i śpiew). Dziękujemy uczniom i nauczycielom za przybycia, a panom, Dariuszowi i Pawłowi, za niezapomniane spotkanie z poezją.

12.12. 2018 r. - spotkanie autorskie z Jackiem Fedorowiczem

To był szczególny dzień dla naszej biblioteki, gościliśmy bowiem znakomitego autora, satyryka, aktora, rysownika - Pana Jacka Fedorowicza. Spotkanie odbyło się we wspaniałej atmosferze pełnej humoru i wspomnień czasów PRL-u, nie mogło zabraknąć też monologu "Kolegi Kierownika" z programu "60 minut na godzinę". Pan Jacek promował swoje książki " W zasadzie Tak", "Chamo Sapiens", "Święte krowy na kołkach".

07.12. 2018 r. - "Tkanina artystyczna" - wernisaż wystawy Krystyny Papugi

16.11.2018 r. - Spotkanie autorskie z Dorotą Combrzyńską-Nogalą

Nie lada wydarzeniem dla łaskowian było spotkanie autorskie z łódzką pisarką Dorotą Combrzyńską - Nogalą, które odbyło się w łaskiej Bibliotece Publicznej. Zaproszeni goście z dużym zainteresowaniem wysłuchali opowieści pani Doroty o jej inspiracjach pisarskich oraz o pierwowzorach postaci z książki pt. „Wytwórnia wód gazowanych”, której akcja rozgrywa się w dużej części w Łasku. Autorka podkreślała też swój związek z naszym miastem. Przypomnienie Łasku sprzed lat, wyzwoliło w słuchaczach wiele ciepłych wspomnień związanych z ich dzieciństwem.

Dziękujemy pani Dorocie za bardzo interesujące spotkanie. Podziękowanie kierujemy też do pani Marioli Gumpert Obst za bardzo ciekawe wprowadzenie do dyskusji o twórczości naszego gościa.

26.10.2018 r. - Spotkanie z okazji 100-lecia harcerstwa w Łasku połączone z Narodowym Czytaniem

26 października w Bibliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego, miało miejsce spotkanie dotyczące 100 letniej historii harcerstwa na ziemiach łaskich. Było ono połączone z Narodowym Czytaniem „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Uroczystość rozpoczęła się odczytaniem fragmentów powieści przez harcerzy Hufca w Łasku. Kolejne wersy dzieła Żeromskiego zaprezentowali zaproszeni goście m.in. : pani Teresa Wesołowska – Starosta Powiatu Łaskiego, pan Gabriel Szkudlarek – Burmistrz Łasku, pan Sławomir Tralewski – Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej.

Z dużym zainteresowaniem spotkała się prezentacja multimedialna pt. „100 Lat Niepodległości - Harcerstwo na Ziemi Łaskiej” przygotowana przez druha Przemysława Michonia. Prelegent zapoznał uczestników z ogólną historią powstania harcerstwa oraz przedstawił zarys historii tej organizacji w Łasku i okolicach. Po zakończeniu prezentacji swoimi wspomnieniami podzielili się byli instruktorzy harcerscy; o działalności w hufcu opowiedziała pani Teresa Wesołowska i pan Sławomir Tralewski. Burmistrz Gabriel Szkudlarek w swojej przemowie o współpracy z Hufcem ZHP w Łasku podziękował harcerzom za wkład, jaki ta organizacja wnosi w życie miasta.

Spotkaniu towarzyszyło otwarcie wystawy pt. ”100-lecie harcerstwa w Łasku”, którą przygotowali łascy druhowie wraz z miejscową Biblioteką Publiczną. Ekspozycja ukazuje historię organizacji, od powstania, aż po dzień dzisiejszy. Zawiera również fotografie z uroczystości, w jakich brali udział harcerze z Hufca ZHP w Łasku oraz udostępniono kroniki dokumentujące ich działalność na przestrzeni lat. Dodatkową atrakcję stanowi sztandar używany przez łaskich harcerzy w latach siedemdziesiątych oraz umundurowanie i koszulki z okolicznościowych wyjazdów.

Nie mogło też zabraknąć harcerskiej piosenki - druhowie wraz z uczestnikami spotkania zaśpiewali „Balladę Rajdową” oraz „Pierwszą Kadrową”. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, przyszedł czas na serdeczne rozmowy, przeplatane wspomnieniami ze zbiórek harcerskich. Hufcowi ZHP w Łasku serdecznie gratulujemy tak wspaniałej rocznicy i życzymy dalszych sukcesów w swojej działalności.

25.10.2018 r. - „Łaskowianie na drodze do Niepodległości” - prelekcja dla młodzieży

Swoją historyczną wiedzą podzielił się z młodzieżą szkolną (z Gimnazjum Publicznego nr 1 w Łask oraz I Liceum Ogólnokształcące w Łasku) pan Andrzej Owczarek, prezentując temat „Łaskowianie na drodze do Niepodległości”. Zanim jednak opowiedział o naszej „małej ojczyźnie” i jej mieszkańcach, w sposób bardzo przejrzysty i przystępny nakreślił kontekst wydarzeń z 1918 roku. Dzięki temu licznie zgromadzeni uczniowie mogli zrozumieć okoliczności, w których rodziła się polska niezależność. Przedstawiono także sylwetki osób – Łaskowian, które w bezpośredni sposób były związane z tym ważnym dla Polski i naszego regionu okresem. Spotkanie odbyło się ramach projektu prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej oraz Bibliotekę Publiczną w Łasku ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”.

19.10.2018 r. - „Współczesne oblicza patriotyzmu” - wykład dla młodzieży

"Współczesne oblicza patriotyzmu" taki tytuł nosiła prelekcja przygotowana przez p. Albina Gajdę dla uczniów I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Wiele miejsc, jedna historia” prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej oraz Bibliotekę Publiczną w Łasku ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”. ️Prowadzący zabrał uczestników w podróż od czasów Imperium Rzymskiego do współczesności, łącząc te odległe czasy wątkiem patriotycznym. Rozmawialiśmy o tym, jak pojęcie miłości do ojczyzny zmieniało się na przestrzeni wieków i w jaki sposób przejawiało się podczas najważniejszych historycznych wydarzeń.

Część spotkania odnosiła się również do niebezpiecznych następstw skrajnego patriotyzmu, którym jest nacjonalizm czy wręcz szowinizm. Jeden z uczniów poruszył także bardzo istotny temat, pytając w jaki sposób młodzież może okazywać swoje przywiązanie do kraju? Odpowiedź wcale nie była taka oczywista – „Młodzi ludzie powinni przede wszystkim zdobywać wiedzę, by móc ją następnie twórczo wykorzystać dla dobra ojczyzny”. A szczególny nacisk kłaść na naukę historii, bo „Historia vitae magistra est”.

05.10.2018 r. - "Malowany Łask na 100-lecie Niepodległości" - wernisaż wystawy

Stowarzyszenie Plastyków Amatorów Ziemi Łaskiej w Łasku przy współpracy z Biblioteką Publiczną im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku zorganizowało warsztaty malarskie w ramach realizacji zadania publicznego skierowanego do mieszkańców Gminy Łask. Zajęcia prowadzone były przez profesjonalnego instruktora sztuk plastycznych – dr Joannę Trzcińską i odbyły się w Bibliotece Publicznej w Łasku w dniach: 15.05.2018 r., 22.05.2018 r., 29.05.2018 r. i 05.06. 2018 r. Tematem przewodnim prac był „Malowany Łask na 100-lecie Niepodległości”. Prezentowane obrazy przedstawiają m.in. Łask dawniej i dziś, malowane olejem na płótnie oraz kawą na papierze. Podsumowaniem w/w przedsięwzięcia jest wystawa prac malarskich uczestników warsztatów w dniu 05.10.2018 r. w Galerii pod Korabiem w Bibliotece Publicznej w Łasku. Całość projektu została sfinansowana przez Gminę Łask w ramach otwartego konkursu ofert.

Film: Malowany Łask na 100-lecie niepodległości (8tvr)

27.09.2018 r. - Tydzień Zakazanych Książek

W ramach Tygodnia Zakazanych Książek odbyła się w czytelni dla dorosłych prelekcja, którą wygłosił pan Arkadiusz Cieślak, pracownik Muzeum Historii Łasku. Zaproszeni uczniowie z klas 8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku dowiedzieli się m.in. na czym polegała cenzura w Polsce i na świecie, jak zmieniał się proces kontroli tekstów na przestrzeni lat oraz jaką literaturę umieszczono na "czarnych listach".

Przypominamy, że Tydzień Zakazanych Książek (Banned Books Week) w Polsce obchodzony jest od 2012 r.(na świecie od 1982 r.), w tym roku przypada w dniach 23-29 września. Wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i jest ściśle związany z pierwszą poprawką do amerykańskiej Konstytucji, która mówi o wolności słowa. Inicjatywa porusza kwestie związane z ograniczeniem prawa do wypowiedzi.

07.09.2018 r. - "Przyroda Kolumny na fotografii" - wernisaż

13.07.2018 r. - "Bronisław Piłsudski 1866-1918 r." - wernisaż

02.06.2018 r. - Dzień Dziecka w Krasnolandii

15.05.2018 r.- Spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem

Na zakończenie Tygodnia Bibliotek spotkała naszych czytelników miła niespodzianka – gościł bowiem u nas jeden z najpopularniejszych autorów książek historycznych – Sławomir Koper. Nasz gość okazał się świetnym mówcą i z zapałem opowiadał o swoim warsztacie pisarskim. Zdradził tajemnicę pozyskiwania materiałów do książek (archiwa IPN, listy, wywiady, akta sądowe) oraz przybliżył wiele ciekawych anegdot z życia swoich bohaterów. Czytelnicy dowiedzieli się, jak i gdzie rozpaczał Daniel Olbrychski po rozstaniu z Marylą Rodowicz; co pisały o sobie nawzajem Zofia Nałkowska i Maria Dąbrowska oraz ile kobiet kochał Ryszard Kukliński. Jednak nie wszystkie zdobyte informacje ujrzały światło dzienne, ponieważ pisarz przestrzega granicy intymności bohatera, której nie można przekraczać.

Dużo uwagi poświęcił również swojej najnowszej książce – „Zbrodnie z namiętności”, ukazującej historie najsłynniejszych zbrodni z szaleńczym uczuciem w tle. Wspomina w niej m.in. znanego i lubianego piosenkarza, Andrzeja Zauchę i jego tragiczną historię miłosną, która różni się znacznie od tej znanej nam ze świata mediów.

Spotkanie było niezwykle interesujące, o czym świadczy dyskusja z pisarzem oraz liczne pytania zadawane przez czytelników.

Wszystkich miłośników twórczości Sławomira Kopra zapraszamy do naszej biblioteki po jego najnowszą książkę , a pozostałych - do zapoznania się z dorobkiem literackim pisarza.

Dziękujemy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi oraz Instytutowi Książki za współpracę przy realizacji spotkania, które odbyło się w ramach programu ”Tu Czytamy. Dyskusyjne Kluby Książki”.

11.05.2018 r. - Wernisaż wystawy pt. "Obrazy ze skóry" autorstwa Liliany Rudnickiej.

05.04-08.05.2018 r. - "Tak mało i tak wiele" - wystawa kalendarzyków listkowych ze zbioru Romana Nowoszewskiego

09.03.2018 r. - Wizyta przedstawicieli szkół z Ukrainy w bibliotece

W dniu wczorajszym gościliśmy grupę ukraińskich nauczycieli, dyrektorów szkół oraz kierowników wydziałów oświaty z obwodu charkowskiego. Głównym celem wizyty, poza prezentacją Biblioteki i Muzeum Historii Łasku, było omówienie zagadnień związanych z rolą Biblioteki w upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury w Łasku.

02.03.2018 r. - Wernisaż wystawy pt.:"Portrety" Mariusza Gosławskiego

26.01.2018 r. - Spotkanie autorskie z Tadeuszem Zawadowskim

Sky Bet by bettingy.com