Biblioteka w Łasku - logo
 Menu

SZUKAJ NA STRONIE


NEWSLETTER


ZAPROPONUJ KSIĄŻKĘ DO KUPIENIA
(np. Dean Koontz-Maska)PRZEDŁUŻ KSIĄŻKĘ

PROGRAMY I DOTACJE
Łascy Globtroterzy
Wsparcie z programów UE, LEADER, PROW
Kolorowa lokomotywa
Facefood
Link do przyszłości
Kraszewski komputery
Angielski 123
Deweloperzy wiedzy
Głośne czytanie
Fun English
CATL
Program Rozwoju Bibliotek
Orange dla bibliotek
MKIDN
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Równać szanse Równać szanse
Młodzi menedżerowie kultury
DKK
NASI SPONSORZY

CHWILA RELAKSUBiuletyn Informacji Publicznej


DOSTĘPNOŚĆ STANOWISK KOMPUTEROWYCH W CZYTELNI DLA DOROSŁYCH

Komp. 1 - zajęty do 17:54:41
Komp. 2 - Dostępny
Komp. 3 - Dostępny
Komp. 4 - Dostępny

 
«  ‹ 1/2  »
1, 2, wszystko    Wyślij do znajomego


"Bo ni z tego ni z owego mamy Polskę na pierwszego", 19.11.2015r.    Wyślij do znajomego


"Magia Ptasich Piór"    Wyślij do znajomego


Spotkanie autorskie z dr Janem Rodakiem oraz promocja książki - "Podziękowanie" Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku

 

 
Więcej...

Nie każdy wie, że modlitwa do Matki Bożej Łaskiej, którą możemy znaleźć na obrazkach z jej wizerunkiem, jest autorstwa Grzegorza Jana Zdziewojskiego. Tę znaną, choć nieco zapomnianą postać – pierwszego poety-regionalisty, na spotkaniu w łaskiej Kolegiacie przybliżył dr Jan Rodak, który zawodowo, ale też z zamiłowania zajmuje się odkrywaniem tego duchownego. Prelekcję i promocję książki „Podziękowanie” Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku zorganizowało Centrum Idei Ku Humanizmowi oraz Biblioteka Publiczna.
Grzegorz Jan Zdziewojski – ur. się w Łasku 10 marca 1609 r. Po ukończeniu edukacji elementarnej w rodzinnym mieście (1615 – 1619), a następnie średniej w kolegiach jezuickich w Lublinie i Kamieńcu Podolskim (1623 – 1626) wyruszył w dwuletnią podróż po Europie (1626 – 1628). Po powrocie do kraju w roku 1628 immatrykulował się w Akademii Krakowskiej. W roku1631 uzyskał bakalaureat sztuk wyzwolonych i rozpoczął karierę nauczycielską obejmując funkcję przełożonego szkoły parafialnej w Kurzelowie (1632), a następnie w Pilicy (1633). W roku 1635 przyjął święcenia kapłańskie. Po 16 latach powrócił do rodzinnego Łasku i objął obowiązki wikarego oraz przełożonego szkoły kolegiackiej. W 1637 udał się do Krakowa, by kontynuować studia. W trakcie przygotowań do egzaminów pełnił obowiązki kaznodziei w kościele św. Jana, ale także głosił wraz z Jackiem Mijakowskim kazania w kościele Mariackim. W 1638 uzyskał stopień doktora filozofii i przez krótki czas jako profesor extranei wykładał w Akademii poetykę. Zauważony przez bp Jakuba Zadzika wysłany został przez niego do stolicy dawnego Księstwa Oświęcimskiego. Szybko też został doceniony jako skuteczny szermierz kontrreformacyjnego Kościoła i skierowany już w roku 1640 do Wilamowic, podoświęcimskiej wioski, gdzie reformacja na szeroką skalę upowszechniła się wśród społeczności chłopskiej. Po czterech latach urzędowania w lipcu 1644 r. przeniósł się do sąsiednich Pisarzowic, z którymi związał się na dziesięć lat (1643 – 1653). Tu pozostawił po sobie dzieło życia – rękopiśmienny zbiór kazań. Wierny złożonej niegdyś przysiędze zrezygnował z urzędu plebana pisarzowickiego w r. 1653 i wyruszył w pieszą pielgrzymkę do Rzymu, gdzie w Uniwersytecie la Sapienza uzyskał stopień doktora teologii. Do kraju powrócił w sierpniu 1654 i objął urząd prebendarza kościoła św. Krzyża w Kętach. Z miastem swojego patrona, bł. Jana z Kęt, związał się już do końca swego życia (1654 – ok. 1685). W międzyczasie raz jeszcze pełnił obowiązki plebana w Wilamowicach (1660 – 1662), gdzie na zgliszczach odbudował nową świątynię. Kościół wybudowany przez niego w roku 1661 nie oparł się próbie czasu. Spłonął 28 maja 1692 r., grzebiąc w popiele również pamięć o tym niezwykłym człowieku. Proboszczował krótko także w Tłuczani k. Wadowic (1662 – 1664), gdzie pozostał po sobie drewnianą świątynię (1663) – jedyną, spośród trzech wybudowanych, zachowaną do dnia dzisiejszego. Około roku 1685 został brutalnie zamordowany. Śmierć zadana ręką Klemensa Glassa, krawca, upozorowana została na samobójstwo, przez co odium i niesława spadły nie tylko na doczesne szczątki sędziwego prebendarza, ale i na pośmiertne koleje jego losu. Wymazany z pamięci ludzkiej nigdy nie przebił się do świadomości następnych pokoleń. Odmówiono mu najpierw pochówku w poświęconej ziemi, a następnie miejsca w pamięci potomnych. Po wiekach zapomnienia przywracany jest współczesnemu pokoleniu.
    Wyślij do znajomego


No to pograne! 31.10.2015 r.

 
    Wyślij do znajomego


Konferencja pn. „Nowatorskie formy edukacyjne w bibliotekarstwie” w Toruniu, 24.09.2015 r. 
Więcej...

W dniach 24-26 września Biblioteka Publiczna w Łasku wzięła udział w zorganizowanej w Toruniu konferencji, pn. „Nowatorskie formy edukacyjne w bibliotekarstwie”. Dyrektor Bożena Trocka-Dąbrowa przedstawiła działalność naszej placówki w prezentacji - „Kreatywnie z Łaską Książnicą”, w której szczegółowo omówiła bogatą ofertę zajęć edukacyjnych organizowanych w łaskiej bibliotece.

Wykładom towarzyszyły obchody 15 rocznicy powstania Polskiego Związku Bibliotek. Wśród zgromadzonych członków PZB znaleźli się również przedstawiciele asocjacji bibliotecznych z Rosji, Ukrainy, Litwy oraz Białorusi.
    Wyślij do znajomego


Spotkanie z podróżnikiem Tomaszem Walkiewiczem i otwarcie wystawy fotograficznej "Inny Świat", 15.09.2015 r.

 
    Wyślij do znajomego


Spotkanie z okazji 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej z mgr Przemysławem Michoniem -"Bitwa, której nie było", 11.09.2015 r.

    Wyślij do znajomego


„Narodowe czytanie” „Lalki” Bolesława Prusa, 04.09.2015 r.
 
 
Więcej...    Wyślij do znajomego


III Festiwal Róż, 05.07.2015 r.    Wyślij do znajomego


Spotkanie autorskie z Tanyą Valko pt. "Ciężka dola kobiet w krajach muzułmańskich zdominowanych przez mężczyzn.", 19.06.2015 r.

  
Więcej...«  ‹ 1/2  »
1, 2, wszystko
X
Podaj adres e-mail do kogo wysłać

Podpis(imię, nick, cokolwiek)