Biblioteka w Łasku - logo
 Menu

SZUKAJ NA STRONIE


NEWSLETTER


ZAPROPONUJ KSIĄŻKĘ DO KUPIENIA
(np. Dean Koontz-Maska)PRZEDŁUŻ KSIĄŻKĘ

PROGRAMY I DOTACJE
Łascy Globtroterzy
Wsparcie z programów UE, LEADER, PROW
Kolorowa lokomotywa
Facefood
Link do przyszłości
Kraszewski komputery
Angielski 123
Deweloperzy wiedzy
Głośne czytanie
Fun English
CATL
Program Rozwoju Bibliotek
Orange dla bibliotek
MKIDN
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Równać szanse Równać szanse
Młodzi menedżerowie kultury
DKK
NASI SPONSORZY

CHWILA RELAKSUBiuletyn Informacji Publicznej


DOSTĘPNOŚĆ STANOWISK KOMPUTEROWYCH W CZYTELNI DLA DOROSŁYCH

Komp. 1 - zajęty do 17:54:41
Komp. 2 - Dostępny
Komp. 3 - Dostępny
Komp. 4 - Dostępny

 Program Rozwoju Bibliotek
    Wyślij do znajomego


Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku zakwalifikowała się jako Biblioteka Wiodąca do Programu Rozwoju Bibliotek. Do pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek zgłosiło się 959 bibliotek gminnych. 255 z nich aplikowało jako Biblioteki Wiodące, a 704 jako Biblioteki Partnerskie. Na liście finalistów znalazło się 612 gminnych bibliotek publicznych, w tym 153 Biblioteki Wiodące i 459 Bibliotek Partnerskich.

 

W województwie łódzkim do PRB zakwalifikowały się tylko dwie biblioteki wiodące: Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim i Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku.PRB w Polsce wspierany jest przez Global Libraries - przedsięwzięcie prowadzone w ramach światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany do bibliotek publicznych we wszystkich gminach wiejskich i wszystkich gminach wiejsko-miejskich oraz w tych gminach miejskich, które mają nie więcej niż 20 tys. mieszkańców tak jak gmina łask. Szczególnie zależy nam na dotarciu z ofertą do filii bibliotecznych, które często są jedyną instytucją publiczną w danej miejscowości. Przeprowadzone badania wskazują, że prawie połowa filii nie posiada żadnego sprzętu komputerowego, który byłby udostępniany osobom przychodzącym do biblioteki.W Programie Rozwoju Bibliotek przygotujemy bibliotekarzy do prowadzenia placówek w nowoczesny sposób, organizowania ciekawych i oczekiwanych przez mieszkańców wydarzeń i różnorodnych form działalności kulturalnej, zdobywania dodatkowych pozabudżetowych funduszy na działalność, promowania swojej placówki i gminy. Aktywne i bardzo praktyczne formy szkoleń są dużą wartością Programu.

 

Dostarczony w ramach Programu sprzęt multimedialny i teleinformatyczny - komputery stacjonarne i laptopy (z oprogramowaniem przekazanym nieodpłatnie przez Microsoft Corporation) oraz projektory i urządzenia peryferyjne - doda bibliotece atrakcyjności i ułatwi podejmowanie interesującej działalności integrującej społeczność lokalną.Biblioteki i samorządy będą miały możliwość nawiązania współpracy z innymi gminami przy realizacji Programu. Regionalne konferencje, ogólnopolskie kongresy, portal internetowy, konkursy, programy dobrych praktyk i granty pozwolą na stałą wymianę informacji i doświadczeń.Program przyczyni się do wzmocnienia całego systemu bibliotecznego, integracji środowiska, stosowania bardziej nowoczesnych i skutecznych form komunikacji między bibliotekami i bibliotekarzami. Nasza kampania informacyjna spowoduje włączenie tematu bibliotek do debaty publicznej, a aktywność promocyjna i rzecznicza wpłynie na podniesienie prestiżu zawodu bibliotekarza

Program Rozwoju Bibliotek będzie realizowany w latach 2009-2013. W tym czasie podejmiemy działania, mające na celu zapewnienie trwałości zainicjowanych zmian. Małe lokalne biblioteki muszą działać i rozwijać się także po zakończeniu realizacji Programu. Dlatego pozyskujemy sojuszników i tworzymy partnerstwa, starając się zbudować ogólnopolski system wsparcia bibliotek.

 

Dzięki programowi Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku otrzyma m.in.: laptopa, rzutnik wraz z ekranem, urządzenie wielofunkcyjne oraz oprogramowanie, a każda z Filii Bibliotecznej - po 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym. Wszyscy pracownicy merytoryczni bibliotek będą mieli możliwość uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach.
W ramach Programu Rozwoju Bibliotek pracownicy Biblioteki Publicznej w Łasku uczestniczą w cyklicznych szkoleniach w Rochnie k/Łodzi. Program oferuje udział w następujących szkoleniach:

- warsztat planowania pracy biblioteki - pięć dwudniowych szkoleń
- szkolenia specjalistyczne - dwa trzydniowe szkolenia
- jednodniowa konferencja wojewódzka kończąca cykl szkoleniowy
- szkolenia informatyczne - do pięciu jednodniowych spotkań


      Zajęcia zorganizowane i przeprowadzone przez członków stowarzyszenia CAL (Centrum Aktywności Lokalnej) poprzez integrację(praca w grupach), rozbudzanie kreatywności mają na celu uświadomienie potrzeb współczesnego czytelnika, wskazanie sposobów uatrakcyjnienia oferty bibliotecznej, a także rozszerzenie kompetencji bibliotekarzy o umiejętności menedżerskie, informatyczne i komunikacyjne.
Ponadto uczą, jak pozyskiwać fundusze na prowadzenie ponadstandardowej działalności, zdobyć zrozumienie ze strony samorządów i zaangażowanie mieszkańców.
      Udział pracowników łaskiej książnicy w szeregu szkoleń jest jednym z warunków otrzymania przez placówkę bezpłatnego sprzętu komputerowego, publicznego dostępu do Internetu, jak również dalszego wsparcia szkoleniowego.


Kolejnym etapem jest zawiązanie koalicji przez Bibliotekę Publiczną w Łasku na rzecz dobra wspólnego.

Od wielu już lat podejmujemy działania kulturalne na rzecz gminy. W ramach Programu Rozwoju Bibliotek chcemy stworzyć Koalicję, która wesprze nas w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Biblioteka zachęca do stworzenia Koalicji mając nadzieję, że porozumienie zaowocuje dobrą współpracą pomiędzy wszystkimi, którym leży na sercu rozwój informacyjno-kulturalny miasta.
    Wyślij do znajomego


SPOTKAJMY SIʘ W BIBLIOTECE...
STWÓRZMY LOKALNĄ KOALICJʘ NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGOPod takim hasłem 31 maja 2010 r. odbyło się spotkanie koalicyjne w Łaskiej Bibliotece. Celem koalicji, która powstała w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, jest doprowadzenie do sytuacji, w której biblioteki staną się prężnymi ośrodkami lokalnej aktywności i rozwoju. Ważnym warunkiem więc jest upowszechnianie w bibliotekach nowych metod pracy oraz zmiana w sposobie myślenia o roli biblioteki i bibliotece. Wyznaczyliśmy sobie trzy zasadnicze cele:

BIBLIOTEKA JAKO MIEJSCE DLA MŁODYCH Z INICJATYWĄW tym panelu chcielibyśmy kontynuować cykl spotkań: "Młodzi pozytywnie zakręceni z Łasku". Odbyło się już pierwsze spotykanie z Tomaszem Walkiewiczem podróżnikiem z ŁaskuMIEJSCE BEZ BARIER DLA OSÓB "WYKLUCZONYCH"W tym panelu postanowiliśmy, na dobry początek, poprowadzić przez naszych nowych wolontariuszy, warsztatów z obsługi komputera i "surfowania" po internecie dla seniorów. Pierwsze spotkania już w lipcu...BIBLIOTEKA JAKO MIEJSCE MULTIMEDIÓW I NOWOCZESNEJ KOMUNIKACJI-zwiększenie kompetencji środowiska lokalnego w sferze informacyjno-kulturalnejW ostatnim panelu chcielibyśmy utworzyć BOKS (Biblioteczny Ośrodek Komunikacji Społecznej), w którym umieszczane byłyby wszystkie informacje o regionie, imprezach, a nawet poradniki dotyczące np.: porad prawnych, weterynaryjnych, ogrodniczych itp. Chcielibyśmy tu również nauczyć się jak pozyskiwać fundusze, z różnych źródeł, na sprzęt, spotkania itp..


    Wyślij do znajomego


SZKOLENIA INFORMATYCZNEW sierpniu miał miejsce kolejny etap szkoleń, tym razem były to szkolenia informatyczne "Technologie informacyjne w bibliotece", obejmowały one zagadnienia związane z posługiwaniem się sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, doradztwo dla użytkowników bibliotek w zakresie korzystania z technik informacyjnych, korzystanie z usług poczty elektronicznej i poszukiwania informacji w Internecie, posługiwanie się programami użytkowymi: edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym i programem do prezentacji, bezpieczne korzystanie z Internetu.

 
    Wyślij do znajomego


SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE   W ramach Programu Rozwoju Bibliotek pracownicy Biblioteki Publicznej w Łasku wzięli udział w trzy dniowych szkoleniach specjalistycznych, odbywających się w Warszawie. Bibliotekarze skorzystali z następujących bezpłatnych systemów dokształcania:- "Miejsce promocji kultury"
- "Informacje lokalne - jak je zbierać i upowszechniać"
- "Miejsce dla obywateli: e-administracja"
- "Miejsce bez barier: usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych"
- "Wiedza na wyciagnięcie ręki. Łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych"
- "Miejsce dla młodych"Podczas tych szkoleń zapoznaliśmy się z różnymi metodami pracy z czytelnikiem, jak zaspokajać jego potrzeby i co zrobić, żeby współpraca z nim była korzystna dla obu stron. Poza tym odbyły się zajęcia warsztatowe i darmowe. Wszystko po to, aby stosować nowe metody pracy z użytkownikami biblioteki. Ponieważ w szkoleniu brali udział bibliotekarze z różnych miejscowości, nie zabrakło czasu na integrację i wymianę doświadczeń.    Wyślij do znajomego


...

MIKROGRANT PODAJ DALEJ

ŁASKA KSIĄŻNICA POZYSKAŁA ŚRODKI FINANSOWE W RAMACH KONKURSU "MIKROGRANT - PODAJ DALEJ" OGŁOSZONEGO PRZEZ AKADEMIĘ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE.   Otrzymany grant w wysokości 1000 zł przeznaczony jest na pokrycie kosztów 4 spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich, które odbędą się w okresie od lutego do maja 2011. Celem spotkań jest przekazanie wiedzy i doświadczenia, jakie bibliotekarze z łaskiej biblioteki, czyli z Biblioteki Wiodącej, zdobyli w trakcie szkoleń z zakresu planowania pracy biblioteki oraz wymiana informacji dotyczących rozwoju bibliotek, istotnych z punktu widzenia Programu Rozwoju Bibliotek (także czytelniczych, promocyjnych). Trzy spotkania będą miały charakter tradycyjny, natomiast jedno będzie odbywać się za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype.Tematyka spotkań :
1. Funkcjonowanie biblioteki w środowisku lokalnym.
2. Biblioteka jako miejsce przyjazne czytelnikom.
3. Biblioteka i bibliotekarz XXI w.
4. Biblioteka - oknem na świat ( spotkanie wirtualne)

    Wyślij do znajomego


ZAWIADOMIENIE O SZKOLENIU - 28.02.2011 r.
   28 lutego 2011 r. w czytelni dla dzieci w Bibliotece Publicznej w Łasku odbyło się pierwsze spotkanie organizowane w ramach konkursu "Mikrogrant -Podaj Dalej" ogłoszonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
W szkoleniu udział wzięło 13 osób m.in. przedstawiciele bibliotek partnerskich z Ujazdu i Buczku, kierownicy filii bibliotecznych z gm. Łask oraz pracownicy łaskiej książnicy. Podczas szkolenia poruszano tematy z zakresu planowania rozwoju bibliotek oraz zagadnienia związane z funkcjonowaniem tych placówek w środowisku lokalnym. Ważnym elementem spotkania była prelekcja pani Anny Doliwy, prezes Lokalnej Grupy Działania "Dolina Rzeki Grabi", nt. zdobywania przez biblioteki środków finansowych na dodatkową działalność. Przeprowadzono także analizę SWOT placówek oraz omówiono zasady pozyskiwania partnerów do realizacji działań bibliotecznych. W celu podniesienia standardu świadczonych usług i zjednania sobie nowego użytkownika przedstawiono nowatorskie działania wykorzystujące ICTT oraz zaprezentowano sposoby informowania społeczność lokalną o pracy biblioteki. W trakcie spotkania bibliotekarki dyskutowały także nad stanem finansowym bibliotek, a dokładniej nad niewystarczającym dofinansowaniem placówek przez samorządy lokalne oraz innymi istotnymi problemami dotyczącymi polskich bibliotek.
Następne szkolenie odbędzie się 31 marca 2011 r.    Wyślij do znajomego


ZAWIADOMIENIE O SZKOLENIU - 31.03.2011 r.
   W dniu 31 marca 2011 r. o godz. 11.00 w czytelni dla dzieci w BP w Łasku odbyło się kolejne spotkanie organizowane w ramach PRB - Mikrogrant "Podaj Dalej". Temat przewodni szkolenia to Biblioteka jako miejsce przyjazne czytelnikowi. Uczestnicy spotkania zapoznali się z profilem użytkownika biblioteki i zasadami jego obsługi, ponadto poruszono temat czytelnictwa w Polsce oraz przedstawiono, jakie usługi biblioteka może skierować do osób młodych, niepełnosprawnych oraz seniorów. Dzięki wykładowi pani Agnieszki Wróblewskiej, który poruszał aspekt czytelnictwa, uczestnicy poznali charakter badań czytelniczych oraz stosowane metody i techniki w zależności od typu biblioteki i jej zadań. Na zakończenie rozdano uczestnikom ankiety dotyczące ich zainteresowań i sposobu spędzania wolnego czasu, następnie zapisano wyniki ankiet na Flipcharcie.


    Wyślij do znajomego


ZAWIADOMIENIE O SZKOLENIU - 19.04.2011 r.

 

 

   Kolejne spotkanie organizowane w ramach PRB Mikrogrant - Podaj Dalej odbyło się 19 kwietnia 2011 r. Tym razem było to szkolenie wirtualne, czyli komunikacja między Biblioteką Wiodącą a Bibliotekami Partnerskimi odbyła się za pomocą komunikatora internetowego Skype. Temat przewodni szkolenia to Biblioteka - oknem na świat. Podczas szkolenia poruszano zagadnienia związane z promocją i public relations w bibliotece. Omówiono formy oraz cele promowania działań i usług bibliotecznych, przedstawiono elementy identyfikacji wizualnej a także zaproponowano ciekawe przykłady działań promocyjnych tj. newsletter biblioteczny, ekspozycja książek niewypożyczanych, pomoc ludziom wykluczonym itp. Druga część spotkania poświęcona była nowoczesnej komunikacji w bibliotece, i tutaj zaprezentowano komunikatory internetowe, nowatorskie formy komunikacji międzybibliotecznej oraz komunikacji z czytelnikiem m.in. formularz zapytaj bibliotekarza.


 
    Wyślij do znajomego


ZAWIADOMIENIE O SZKOLENIU - 12.05.2011 r.
   Ostatnie spotkanie organizowane w ramach Mikrograntu "Podaj dalej" odbyło się w dn. 12.05.2011 r. w czytelni dla dzieci w BP w Łasku. Temat przewodni spotkania to Bibliotekarz i biblioteka XXI w. Podczas spotkania poruszano zagadnienia związane z zawodem bibliotekarza m.in. jak zmienia się jego postrzeganie na przestrzeni lat, jakie są perspektywy rozwoju oraz jak budować wizerunek bibliotekarza. W grupach zastanawiano się i zapisywano wnioski na kartach flipchart nt. wizerunku bibliotekarza, zapisywano odpowiedzi na pytania związane z rozwojem zawodu np. jakie znaczenie chcielibyście nadać bibliotece w oczach jej użytkowników?, w jaki sposób wizerunek bibliotekarza może się do tego przyczynić? itp. Opracowywano własne zasady doboru stroju i zastanawiano się, jaka garderoba będzie odpowiednia, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Następnie omówiono zasady wystąpień publicznych oraz efektywne zarządzanie czasem. Na flipcharcie zapisywano m.in. schemat pytań słuchacza i odpowiedzi, omówiono rodzaje pytań oraz przedstawiono plusy i minusy środków przekazu wykorzystywanych do wystąpień publicznych. Podczas szkolenia zaprezentowano również zasady pracy w zespole, uczestnicy zapoznali się m.in. z wadami i zaletami pracy w grupie, z fazami powstawania zespołu, etapami podejmowania decyzji a także z rodzajem struktur, jakie może przyjąć zespół. Uczestnicy dyskutowali nad regułami obowiązującymi w grupie, która opracowuje plan rozwoju biblioteki a także musieli rozwiązać wymyślony problem przy użyciu techniki 6 kapeluszy. Na spotkaniu poruszono także temat związany z pracą wolontariusza na rzecz biblioteki, omówiono podstawy prawne i zakres prac. Rozdano uczestnikom wzory porozumień o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. W celu aktywizacji uczestników przeprowadzono 2 zabawy integracyjne, jedna polegała na dokończeniu zdania: Nie wiecie o mnie ,że â?Ś.., natomiast drugie ćwiczenie to opowiedzenie historii swojego imienia: kto je wymyślił, dlaczego, czy je lubią, czy nie itp.

X
Podaj adres e-mail do kogo wysłać

Podpis(imię, nick, cokolwiek)