Biblioteka w Łasku - logo
 Menu

SZUKAJ NA STRONIE


NEWSLETTER


ZAPROPONUJ KSIĄŻKĘ DO KUPIENIA
(np. Dean Koontz-Maska)PRZEDŁUŻ KSIĄŻKĘ

PROGRAMY I DOTACJE
Łascy Globtroterzy
Wsparcie z programów UE, LEADER, PROW
Kolorowa lokomotywa
Facefood
Link do przyszłości
Kraszewski komputery
Angielski 123
Deweloperzy wiedzy
Głośne czytanie
Fun English
CATL
Program Rozwoju Bibliotek
Orange dla bibliotek
MKIDN
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Równać szanse Równać szanse
Młodzi menedżerowie kultury
DKK
NASI SPONSORZY

CHWILA RELAKSUBiuletyn Informacji Publicznej


DOSTĘPNOŚĆ STANOWISK KOMPUTEROWYCH W CZYTELNI DLA DOROSŁYCH

Komp. 1 - zajęty do 17:54:41
Komp. 2 - Dostępny
Komp. 3 - Dostępny
Komp. 4 - Dostępny

 Działy biblioteki


Wypożyczalnia dla dorosłych
Czytelnia dla dorosłych
Wypożyczalnia książki mówionej
Stanowisko d/s instrukcyjno - metodycznych

Wypożyczalnia dla dorosłych
Księgozbiór liczy ok. 63 300 woluminów i zawiera:

 • literaturę piękną dla dorosłych i młodzieży,
 • książki popularno-naukowe,
 • lektury szkolne,
 • księgozbiór fachowy z dziedziny bibliotekoznawstwa.

Jak zamówić i wypożyczyć książkę?

 • Aby wypożyczyć książkę z Biblioteki trzeba być zapisanym lub zapisać się okazując bibliotekarzowi dokument tożsamości (legitymację szkolną, legitymację studencką, bądź dowód osobisty).
 • Czytelnicy wyszukują potrzebną literaturę za pomocą katalogu kartkowego (alfabetycznego i systematycznego) oraz stanowiska komputerowego pracującego w systemie SOWA.
 • Jeżeli poszukiwana książka jest dostępna można ją wypożyczyć.
 • Jeśli poszukiwana książka jest niedostępna można ją zamówić przy stanowisku komputerowym w wypożyczalni lub bezpośrednio u bibliotekarza.
 • Książki zamówione przechowuje się w Wypożyczalni 7 dni.

Ile książek i na jaki okres można wypożyczyć?

 • Liczba woluminów wypożyczonych jednocześnie jednemu czytelnikowi nie może przekroczyć 10 wol.
 • Książki wypożyczamy na okres 30 dni.

Przedłużanie terminu zwrotu książek

 • Książki można przedłużać, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, osobiście, telefoniczne pod nr 43 675 23 99 lub e-pocztą biblioteka_lask_wypozyczalnia@wp.pl.

Zwrot książek

 • Zwrot wypożyczonych książek odbywa się w Wypożyczalni. Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych książek Biblioteka pobiera kary pieniężne.
 • Biblioteka nie może zażądać zwrotu książek przed upływem wyznaczonego terminu.

Książki zagubione lub zniszczone przez czytelnika

 • W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest odkupić takie samo lub nowsze wydanie. Jeżeli nie jest to możliwe, czytelnik musi wpłacić kwotę pieniężną naliczaną i pobieraną w Wypożyczalni. W wyjątkowych wypadkach, jako ekwiwalent za zagubiony lub zniszczony egzemplarz, czytelnik może przekazać inną pozycję książkową po uzgodnieniu z bibliotekarzem, który każdorazowo ocenia przydatność i dokonuje wyceny przekazywanych książek.

powrót >>>
Czytelnia dla dorosłych
Księgozbiór liczy ok. 3800 woluminów i zawiera:

 • encyklopedie uniwersalne,
 • encyklopedie i słowniki dziedzinowe,
 • monografie ze wszystkich dziedzin wiedzy,
 • albumy,
 • reprinty,
 • informatory statystyczne,
 • słowniki,
 • kompendia wiedzy,
 • księgozbiór regionalny,
 • dokumenty życia społecznego,
 • prasę bieżącą,
 • czasopisma oprawne z lat ubiegłych (m.in. Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Bibliotekarz, Poradnik bibliotekarza, Panorama Łaska).

Pracownicy czytelni współtworzą bibliografię regionalną woj. łódzkiego obejmującą powiat łaski.

Jak skorzystać z księgozbioru?

 • Z czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani wpisując się do zeszytu odwiedzin.
 • Księgozbiór ma charakter prezencyjny i udostępniany jest na miejscu.
 • Czytelnicy wyszukują potrzebną literaturę za pomocą katalogu kartkowego (alfabetycznego, rzeczowego) oraz stanowiska komputerowego w wypożyczalni dla dorosłych pracującego w systemie SOWA.
 • Z numerów i roczników archiwalnych czasopism można korzystać w czytelni zamawiając je u bibliotekarza.

Dodatkowe usługi

 • Czytelnia posiada stanowiska komputerowe, na których zapewniany jest dostęp internetu.
 • W czytelni udostępnia się materiały sprowadzane przez Wypożyczanie Międzybiblioteczne.
 • Dostępny jest również kserograf. Dyżurni bibliotekarze przyjmują zmówienia na odbitki kserograficzne, skany.
 • W czytelni można również zlecić przepisanie tekstów, zbindować i zalaminować dokumenty.

powrót >>>
Wypożyczalnia książki mówionej
Zbiór książki mówionej udostępniany jest nieodpłatnie w wypożyczalni biblioteki, w godzinach jej otwarcia i zawiera:

 • Dokumenty elektroniczne (płyty CD)
 • Kasety wideo
 • Kasety audio
 • Płyty gramofonowe
 • Materiały do nauki języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego.

Zbiory zostały opracowane w kartkowym katalogu alfabetycznym i rzeczowym, który znajduje się w pomieszczeniach wypożyczalni.

Z Wypożyczalni Książki Mówionej mogą korzystać, po zarejestrowaniu:

 • osoby niewidome lub niedowidzące,
 • osoby mające trudności z czytaniem zwykłego druku z innych powodów zdrowotnych,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby starsze oraz dzieci i młodzież ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się np. dyslektycy
 • w imieniu osób niepełnosprawnych kasety magnetofonowe mogą pożyczać osoby upoważnione - członkowie rodzin, bądź opiekunowie.
 • regulamin dopuszcza udostępnianie książki mówionej innym użytkownikom.

powrót >>>
Stanowisko d/s  instrukcyjno - metodycznych
Koordynuje działalność bibliotek publicznych powiatu łaskiego w zakresie:

 • pomoc w realizacji zadań statutowych, zgodnie ze zgłoszonymi przez biblioteki samorządowe potrzebami,
 • konsultacje, szkolenia, doskonalenia zawodowe pracowników (praktyki wstępne i doskonalące),
 • bieżące informacje o obowiązujących normach i przepisach prawnych dotyczących bibliotek i bibliotekarzy,
 • pomoc we wdrożeniu komputerowego programu Sowa (konsultacje i instruktaż),
 • udział w pracach komisji selekcji zbiorów oraz ich inwentaryzacji,
 • pomoc w organizacji pracy kulturalno-oświatowej (wystawy tematyczne, odczyty, lekcje biblioteczne, wieczornice literackie, imprezy artystyczne).

powrót >>>
X
Podaj adres e-mail do kogo wysłać

Podpis(imię, nick, cokolwiek)