Menu


 Parę słów o...
Zakończenie „Kolorowej Lokomotywy”

Od maja 2014 roku Biblioteka Publiczna w Łasku (filia dla dzieci) wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 1 bierze udział w przedsięwzięciu, ph „Kolorowa Lokomotywa” – projekt artystyczno-ekologiczny dla dzieci z województwa łódzkiego. Spotkania organizowane przez Łódzki Dom Kultury objęły zajęcia w Centralnym Muzeum Włókiennictwa oraz Domu Papiernika w Łodzi, Na Politechnice Łódzkiej (Instytut Architektury i Urbanistyki), a także w Łódzkim Domu Kultury. Warsztaty artystyczne, w których wzięli udział młodzi łaskowianie miały dość wszechstronny charakter, bowiem zajęcia zaznajamiały: z procesem produkcji papieru, filcowaniem na mokro, projektowaniem kostiumów, gospodarowaniem przestrzenią sceniczną oraz ćwiczeniami stricte aktorskimi.

Zwieńczeniem wszystkich zajęć było przedstawienie teatralne „Ptasie promocje” (inspirowane „Ptasim radiem” Juliana Tuwima), według scenariusza łaskiej bibliotekarki – Anny Sobczak. Kostiumy ptasich postaci, rekwizyty oraz scenografię przygotowali sami uczniowie, głównie z materiałów ekologicznych. Spektakl ów odbył się na scenie Łaskiego Domu Kultury i został zarejestrowany na płycie DVD, po to, by łódzcy jurorzy mogli ocenić – i miejmy nadzieję – również nagrodzić grę aktorską, dekorację i kostiumy młodych łaskowian.

W tym miejscu pragniemy podziękować: Pani dyrektor Łaskiego Domu Kultury – Elżbiecie Wojtackiej-Ślęzak za możliwość wystąpienia na deskach ŁDK-u; nauczycielkom ze Sz. P. nr 1 w Łasku - Pani Celinie Cymerman i Katarzynie Stępień – za pomoc w przygotowaniu kostiumów i scenografii; Panu Krzysztofowi Tylusiowi – za obsługę techniczną, oraz Pani Agnieszce Przybyłek za pomoc w ostatecznej realizacji przedstawienia.

X
Podaj adres e-mail do kogo wysłać

Podpis(imię, nick, cokolwiek)